Nowe produkty

Najczęściej kupowane

Informacje ogólne

Jak powstaje poszerzenie stopki bocznej?

Jak powstaje poszerzenie stopki bocznej?

Jak powstaje poszerzenie stopki bocznej?

Szukasz poszerzenia stopki bocznej do swojego motocykla, ale niestety nikt go nie produkuje. Kontaktujesz się z Advalpem czy może mają w ofercie takie poszerzenie, bo na ich stronie nie znajdujesz. Co najprawdopodobniej słyszysz? - Nie mamy… Ale spoko! Zrobimy!

No ale tak w ogóle to jak? Jak powstaje od zera takie poszerzenie?

Pomiar stopki motocykla

Pierwszą czynnością od jakiej zaczyna się proces projektowania nowego modelu poszerzenia stopki bocznej jest stworzenie modelu 3D stopki. W celu zamodelowania stopki w oprogramowaniu CAD konieczne jest wykonanie dokładnych pomiarów na motocyklu. Najważniejszą informacją jest kształt elementu stopki, który przylega do podłoża w czasie postoju, ponieważ to na nim będzie zamontowane poszerzenie. Najprostszą i zarazem najskuteczniejszą metodą jest wykonanie obrysu stopki na papierze milimetrowym. Dodatkowo konieczne jest sprawdzenie i zanotowanie wymiarów i miejsca przyspawania rury stopki bocznej. Pomocne tutaj są zwykłe zdjęcia stopki w stanie złożonym i rozłożonym.

Pomiary stopki bocznej motocykla

Obrys stopki bocznej wykonany na papierze milimetrowym ze zdjęciami podlągowymi.

Digitalizacja wyników pomiarów

Pracę na tym etapie rozpoczynamy od zeskanowania uprzednio wykonanego obrysu. Następnie przy użyciu odpowiedniego oprogramowania wykonujemy wektoryzację obrysu, czyli zamianę obrazu obrysu na zbiór linii prostych i łuków. Przygotowany w ten sposób plik służył będzie jako szkic do wykonania modelu stopki bocznej motocykla. W oprogramowaniu CAD wykonujemy model 3D stopki korzystając ze szkicu podstawy stopki, oraz z zebranych wcześniej dodatkowych informacji, takich jak wymiary rury, ilość dostępnego miejsca w motocyklu itp.

Wektoryzacja obrysu stopki

Wykonanie modelu wektorowego stopki motocykla - podstawa do kazdego projektu poszerzenia stopki bocznej.

Projekt 3D poszerzenia stopki

Gdy mamy przygotowaną wcześniej bazę do projektu wykonujemy model 3D gotowego poszerzenia. Projektując stopkę należy wziąć pod uwagę nie tylko ograniczenia geometryczne jakie nakłada na nas motocykl, ale także możliwości technologiczne wykonania poszerzenia, możliwość łatwego ale i trwałego montażu poszerzenia na motocyklu. Gotowy model powinien zawierać wszystkie elementy końcowego zestawu poszerzenia stopki jaki będzie dostarczany klentowi.

Kolejnym krokiem jest sporządzenie dokumentacji wykonawczej wszystkich elementów produkcyjnych (tj. takich których nie można kupić jak np. śruby, nakrętki itp.).

Model 3D poszerzenia stopki bocznej

Projekt 3D poszerzenia stopki.

Prototyp

Na podstawie dokumentacji 2D wykonuje się wszystkie elementy produkcyjne mające wchodzić w skład poszerzenia. Po wykonaniu montuje się je na motocyklu i ocenia czy prototyp spełnia wszystkie pierwotne założenia. Jeśli na tym etapie okazują się konieczne poprawki, nanosi się je na model 3D, dokumentacje 2D i dokonuje zmian w elementach prototypowych, lub jeśli jest to konieczne wykonuje się je od nowa.

Przymiarki prototypu na motocyklu

Przymiarki prototypu na motocyklu.

Wdrożenie produktu

Jeśli prototyp spełnia pierwotne oczekiwania można przystąpić do wykonania dokumentacji końcowej. W skład takiej dokumentacji wchodzą rysunki montażowe, instrukcja montażu dla klienta, fotografie gotowego wyrobu itd. Po zakończeniu tych czynności informujemy na naszym profilu na facebooku informacje o nowym produkcie i produkt jest już dostępny w sprzedaży.

Gotowe poszerzenie

Poszerzenie gotowe do sprzedaży.